Tahun:
Kod Hakmilik:

Jata Negeri Kelantan

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KUALA KRAI

PENGIRAAN PENGURANGAN TUNGGAKAN DENDA CUKAI TANAH

2018

Jata Negeri Kelantan


PERIHAL TANAH
DAERAH:
MUKIM:
NO HM:
KOD HAKMILIK:
SILA SEMAK CUKAI TANAH ANDA DAHULU DI www.ptg.kelantan.gov.my UNTUK MENDAPATKAN KOD HAKMILIK.

CUKAI TANAH (RM)
TUNGGAKAN CUKAI TANAH (RM)
TUNGGAKAN DENDA (RM)
DENDA SEMASA SBLM PENGURANGAN(RM)
JUMLAH SEBELUM PENGURANGAN (RM)
KADAR PENGURANGAN
JUMLAH PENGURANGAN (RM)
TGK DENDA SELEPAS PENGURANGAN (RM)
BAYARAN TERDAHULU (RM)
DENDA SEMASA (RM)
JUMLAH CUKAI TANAH DI RESIT (RM)
KADAR PENGURANGAN

LAIN-LAIN BAYARAN**
BAYARAN MEMFAIL (RM) 10.00
CABUTAN HAKMILIK (RM) 30.00

BAYARAN KESELURUHAN:
PENJIMATAN:

TARIKH DENDA TAHUN INI
00/00/0000
00/00/0000
0.00
0.00